VIRITÄ JOHTORYHMÄSI HUIPPUKUNTOON JA KASVATA LIIKETOIMINTASI TUOTTAVUUTTA JA TULOSTA NOPEASTI 

Johtotiimi on johtamisen työväline. Miten teidän kannattaisi tätä työvälinettä käyttää?

Johtoryhmien toiminnan pääteemat ovat lähes poikkeuksetta tuloslukujen luetteleminen liiketoiminnoittain ja kuulumisten vaihto. Johtoryhmissä kehuskellaan sujuvalla dialogilla ja yhteistyöllä, mutta todellisuudessa kokoukset koostuvat johtoryhmän jäsenten omista monologeista. Hetkittäin johtoryhmän keskustelu saattaa polveilla innokkaana euroissa, Excel-taulukoissa ja tuloslaskelmissa. Kaikki tietävät, että organisaation suuri potentiaali piilee henkilöstön hyvinvoinnissa, mutta mitään ei muuteta, koska numeroista on niin paljon helpompi keskustella myös kriittisesti.

Lähes kaikkien organisaatioiden johtoryhmien toiminnassa onkin kehitettävää.

Haluatko keskustella omasta tilanteestanne valmentajan kanssa? Varaa tästä sparrausaika, jossa voimme luottamuksellisesti keskustellajohtoryhmänne tilanteesta joko puhelimitse tai videon välityksellä. Tapaamisen varaaminen ja käyttäminen ei sido sinua jatkossa mihinkään.

TÄMÄ VALMENNUS ON SINULLE, KUN HALUAT

 • Seurata ja ohjata henkilöstön hyvinvoinnin ja liiketuloksenne yhteyttä konkreettisella ja helpolla tavalla
 • Lopettaa tuottamattomat johtoryhmäkokoukset ja saada aikaan asioita sekä pitkällä että lyhyellä aikajänteellä
 • Luoda organisaatioonne johtamisen käytännöt, jotka takaavat menestyksenne meneillään olevassa työelämän murroksessa
 • Tehdä johtoryhmästäsi tehokkaan ja saada sen toimimaan saumattomasti yhteen toimivan
 • Selkeyttää johdon viestintää organisaatiossasi.

Kiinnostuitko?  Varaa tästä sparrausaika, jossa voimme luottamuksellisesti keskustella juuri teidän johtoryhmänne tilanteesta joko puhelimitse tai videon välityksellä. Tapaamisen varaaminen ja käyttäminen ei sido sinua jatkossa mihinkään.

Tehokas johtoryhmä, tuottava organisaatio

Johtamisen tärkeimpiä tavoitteita on saada aikaan mahdollisimman suuri tuottavuus, mikä on harvoin mahdollista ilman ihmisten ja pidemmän perspektiivin huomioimista. Mutta tämä huomioiminen taas vaatii johtoryhmältä kyvykkyyttä, näkemystä, viitseliäisyyttä, itsekuria, uskallusta…

Riittävätkö johtoryhmänne kyvyt, näkemykset, viitseliäisyys jne. aitoon yhdessä ajatteluun ja hyvään ihmisten johtamiseen yhdessä?

Haluatko keskustella omasta tilanteestanne valmentajan kanssa? Varaa tästä sparrausaika, jossa voimme luottamuksellisesti keskustellajohtoryhmänne tilanteesta joko puhelimitse tai videon välityksellä. Tapaamisen varaaminen ja käyttäminen ei sido sinua jatkossa mihinkään.

 

TOINEN ISO HAASTE ON, ETTÄ JOHTOTIIMIN PITÄISI JOHTAA EI VAIN MUITA, VAAN MYÖS ITSEÄÄN JA OMAA TYÖSKENTELYÄÄN (EIKÄ ANTAA MUIDEN JOHTAA SITÄ).

Johtoryhmät kiinnittävät yllättävän vähän huomiota oman työskentelynsä ja sen rakenteen suunnitteluun. Tavallisinta on, että kokouksissa käsiteltävät asiat vain pistetään peräkkäin agendalle.

Tässä on mahdollisuuksien paikka, sillä erilaiset rakenteet tuottaisivat erilaisia painotuksia ja tuloksia ja johtaisivat erilaiseen työskentelyyn.

 • Millaisin keinoin teidän johtoryhmässänne varmistetaan kaikkien sen jäsenten mielipiteiden huomioiminen?
 • Kuinka hiljaisten henkilöiden ääni saadaan kuuluviin?
 • Kuinka johtoryhmänne hyödyntää erilaisuutta, eli henkilöiden erilaisia kykyjä ja persoonallisuutta?

Haluatko keskustella omasta tilanteestanne valmentajan kanssa? Varaa tästä sparrausaika, jossa voimme luottamuksellisesti keskustellajohtoryhmänne tilanteesta joko puhelimitse tai videon välityksellä. Tapaamisen varaaminen ja käyttäminen ei sido sinua jatkossa mihinkään.

Johtoryhmän valttikortiksi erilaisuuden hyödyntäminen

Johtotiimin tuloksellisuus on monipiippuinen juttu. Kaikkia seuraavia toimintatapoja tarvitaan ajoittain:

 • rivakkaa ja sujuvasti etenevää asioitten käsittelyä
 • perusteellista, monipuolista, malttavaa ja pitkäjänteistä tutkiskelua ja pohdintaa
 • rohkeaa, luovaa, uudistavaa ideariihi-työskentelyä
 • kurinalaista päätöksentekoa
 • kykyä johdattaa pitkällistä pohdintaa tms. vaativat asiat johonkin lopputulokseen
 • kykyä saada asiat toteutumaan myös käytännössä.

Tehokkaassa johtoryhmässä asiat hoituvat jouhevasti ja ideoita jalostetaan tavoitteiksi ja tekemisiksi niin, että kaikkien asiantuntemus on käytössä. Yhteinen, selkeä tavoitetila ohjaa toimintaa. Koko organisaation tuottavuus kasvaa, kun keskitytään edistämään tavoitetta tehokkaasti sen sijaan, että keskityttäisiin parantamaan johtoryhmän tehokkuutta mittaavia lukuja. Jokaisella johtoryhmäläisellä on selkeä käsitys omista luontaisista vahvuuksista johtoryhmän jäsenenä: Johtoryhmässä hyväksytään ja kunnioitetaan sekä omaa että toisen johtoryhmäläisen erilaista tapaa ajatella asiaa ja se koetaan rikkautena.

Haluatko keskustella omasta tilanteestanne valmentajan kanssa? Varaa tästä sparrausaika, jossa voimme luottamuksellisesti keskustella johtoryhmänne tilanteesta joko puhelimitse tai videon välityksellä. Tapaamisen varaaminen ja käyttäminen ei sido sinua jatkossa mihinkään.

Mitä johtoryhmävalmennukselta on lupa odottaa?

Johtoryhmävalmennuksemme on tehokas ja takuulla tuloksellinen prosessi, jossa vaihe vaiheelta opitte

 • hyödyntämään toistenne asiantuntemusta paremmin
 • johtamaan joukkojanne arjessa yhtenäisesti sekä
 • parantamaan työntekijöidenne hyvinvointia.

Tehokkaan johtoryhmätyöskentelyn ansiosta liiketoiminnan tuloksissa saavutetaan huomattava kehitys. Tämän kehityksen pystymme myös mittaamaan. Ohjelman aikana seuraamme kehitystä luotettavasti reaaliajassa. Parhaat tulokset saavutetaan 4–6 kk kestävällä projektilla.

Yhdistelmä ryhmä- ja yksilövalmennusta takaa, että prosessin aikana jokainen kehittyy sekä johtajana että johtoryhmätyöskentelijänä. Tämän prosessin kerran käytyäsi saat myös valmiuden tehdä saman uudistamisen polun myöhemmissä tehtävissäsi muissa johtoryhmissä. 

Sopiiko tämä valmennus teille? Soita Annelle (p. 0400 530760)  tai laita viestiä, niin jutellaan tarkemmin!

Saatte ratkaistua mm. seuraavat asiat työskentelyssänne:

 • Ketä ja mitä varten johtotiiminne tulisi työskennellä, eli ketä ja mitä johtotiimin tulisi palvella?
 • Mitä asioita haluatte tämän työvälineen avulla johtaa – eli mitä asioita johtotiimin pitäisi käsitellä?
 • Millä aikajänteellä teidän tulisi työskennellä?
 • Millainen johtotiimikokouksen rakenne palvelisi parhaiten teidän tiimiänne?
 • Millaisin käytännön keinoin voisitte lisätä kokoustenne tehoa ja tuloksellisuutta?
 • Miten seurata henkilöstön hyvinvoinnin tuottavuutta?

Varaa tästä maksuton kartoitus

Valmennuksen sisältö ja takuu

Koko valmennusprosessin kesto on 4–6 kk.

 • Tapaamiset 3–4 viikon välein.

Kokoontumisten välissä:

 • Ryhmä- tai yksilötehtävät. Jokaisella tapaamisten välisellä jaksolla nousee esiin jokin arjessa kuntoon laitettava asia, joka ratkaistaan ryhmä- tai yksilötehtävänä ennen seuraavaa tapaamista. Näin toiminta uudistuu ja tehostuu heti prosessin edetessä.
 • Henkilökohtainen coaching. Yhteistapaamisten välissä johtoryhmän jäsenille järjestetään henkilökohtainen coaching, jossa on mahdollisuus pohtia käsiteltyjä aiheita tai omaa johtajuutta kahden kesken valmentajan kanssa. Näin varmistetaan jokaisen osallistujan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen.

Otamme johtoryhmänne valmennukseen aina yksilöllisenä, toimialanne muutokset ja haasteet huomioivana kokonaisuutena. Hyödynnämme kaikissa valmennuksissamme tehokkaiksi todistettuja uudistavan johtamisen menetelmiä: kokonaisvaltaista ajattelua tulevaisuuden johtajuudesta ja helppoja työkaluja, joista on hyötyä tulevissa työtehtävissäsi heti ja pitkälle eteenpäin.

Valmennusohjelmamme etenee suunnitelmallisesti askel askeleelta, jotta sekä johtotiiminne että jokainen sen jäsen kehittyvät mahdollisimman tehokkaasti ja teidän liiketoimintaanne sopivasti. Valmennuksemme tukee juuri teidän meneillään olevia liiketoimintahaasteitanne ja muutoksianne!

Huippuvalmentajatiimimme on käytettävissänne aina tarvittaessa. Haluamme johtoryhmänne kaikkien jäsenten todella onnistuvan!

Olemme valmennuksen tehokkuudesta niin varmoja, että  jos ette ole täysin tyytyväisiä kehitykseenne prosessin aikana, voitte repiä lähettämämme laskun.

Varaa tästä maksuton kartoitus

valmennuksen vaikuttavuutta toimintanne tuloksiin voidaan mitata

Meille  paras onnistumisen mittari on sinun liiketoimintasi tulos. Valmennusprosessin aikana haluamme  aina seurata sekä ihmisten ajattelun kehitystä että numeroita viivan alla. Käytämme valmennuksen tulosten seurannassa Lapin yliopistossa kehitettyä tieteellisesti todennettua työvälinettä, joka konkretisoi paranevan työelämän laadun ja liiketoiminnan tuloksen välisen yhteyden.

Työelämän laatu on tuotantotekijä, jolla on vaikutus suorituskykyyn. Kun se on alhainen, se syö suorituskykyä ja päinvastoin. Työelämän laadun kehittymistä (QWL=Quality of working life) voidaan mitata Lapin yliopiston Tutkimusjohtaja Marko Kestin kehittämällä mittarilla.  

Varaa tästä maksuton kartoitus

miten lähdetään liikkeelle?

Voisiko tämä valmennus siivittää sinunkin johtoryhmäsi menestykseen? Varaa tästä maksuton kartoitus. Kartoitus ei sido sinua mihinkään.

Valmentajasi

Zealanin päävalmentajana on  Anne Nurminen, jolla on taustalla 15 vuoden kokemus työelämän  muutosten  parissa erilaisissa organisaatioissa.

Varaa tapaamisaika tai kysy lisää: lähetä viesti tai soita puh. 0400 530 760.