VALMENTAVA JOHTAMINEN

Johda henkilöstösi kohti itseohjautuvuutta!

Onko sinunkin tavoitteenasi:

 • Itseohjautuva työntekijä
 • Henkilöstösi oma-aloitteinen ongelmanratkaisu
 • Itsenäinen, proaktiivinen työn kehittäminen

Siinä tapauksessa  Zealanin valmentava johtaminen -valmennus on juuri sinulle!

Katso tältä videolta, miten coaching ja valmentava johtaminen eroavat toisistaan. Videon jälkeen tiedät myös, mistä tässä valmennuksessa on kyse.

Valmennuksen tavoitteet

Jokaisella työpaikalla on historiansa. Jokainen työpaikka on kulkenut omannäköisensä polun tähän hetkeen. Toisissa historia on pidempi, toisissa lyhyempi. Tavoite tulevaan on monilla sama: Miten saan ihmiset osallistumaan työn kehittämiseen enemmän? Se, miksi menetelmät eivät toimi, johtuu juuri tästä oman organisaation historiasta ja sen myötä syntyneistä toimintatavoista. Tietty menetelmä tai toimintatapa toimii aikansa tai tietyssä hetkessä, kun kehitysvaihe ja oppimisen taso henkilöstöllä sattuu olemaan juuri oikea.

Tässä valmennuksessa:

 1. opit systemaattisen johtamisen mallin, joka auttaa sinua ymmärtämään oman työpaikkasi ja oman johtamisesi systeemiä paremmin
 2. Tämän seurauksena tunnistat ihmisten käyttäytymisestä sen vaiheen, jossa ihmiset kehittymisensä polulla ovat.
 3. Kun tunnistat, missä johtamisen kartan kohdalla ihmiset ovat, löydät myös oikeat keinot auttaa heitä kehittymään osallistuviksi ja aktiivisiksi työn kehittäjiksi, jotka nauttivat työstään.

”Valmennuksen paras anti oli, että nyt ymmärtää omaa personaa (miksi käyttäydyn missäkin tilanteessa tietyn tavoin, miksi ne tietyt asiat herättävät minussa tietyt tunteet), miksi jotkin työtehtävät tuntuvat vaikeammilta kuin toiset. Ymmärtää tiimissä yksilöitä. Kaikkia ei voi vetää samasta narusta. Ei kannata yrittää olla jokin muu persoona kuin mitä itse on = Se lisää vain ahdistusta omassa tekemisessä ja ahdistusta ettei ole tarpeeksi hyvä, kun et ole tietyn kaavan mukainen. Itseohjautumista työntekijöille eli antaa vastuuta heille ja antaa heidän itse myös luoda omaa työtään toisin sanoen antaa myös vastuuta työntekijöille.” Elina, valmennuksen osallistuja

Valmentava johtaminen

Mitä valmennus sisältää?

Valmennuksen aikana tulet harjaantumaan näissä asioissa:

Välitöntä helpotusta ihmisten johtamiseen: Johtamisen systeemi

 • Kokonaisvaltainen tulevaisuuden johtamisen ajattelumalli, jota voit soveltaa omassa johtamisessasi, vaikka heti.
 • Asetat seuraavalle kuudelle viikolle kehittymistavoitteen: Mihin haluat henkilöstösi viedä?
 • Näet selkeästi, mikä omassa johtamisessasi tällä hetkellä toimii hyvin ja mihin pitää nyt panostaa.
 • Saat käyttöösi johtamisen käsikirjan, johon teet tärkeitä havaintoja johtajuudestasi koko valmennuksen ajan

Matka suorittajasta itseohjautuvaksi työntekijäksi:

 • Konkreettinen vaihe vaiheelta suunnitelma, jonka avulla hahmotat:
  • Minkä vaiheiden kautta ihmiset pystyvät suorittamisen sijaan ohjautua itsenäiseen työn tekemiseen?
  • Suorituksesta ymmärrykseen ja ymmärryksestä vastuun kantamiseen
  • Vaiheittainen valmentavan johtamisen käsikirjoitus, joka johtaa kohti itseohjautuvaa yksilöä

Valittajasta ratkaisijaksi: Työyhteisön oma-aloitteisen ongelmanratkaisun avaimet

 • Näin lisäät yhteisösi myönteisyyttä ja samalla parannat ihmisten kykyä ratkoa ongelmia
 • Parhaat, käytännöllisimmät ongelmanratkaisutekniikat
 • Oma-aloitteinen ongelmanratkaisu, näin valmennat

HENKILÖKOHTAISET VAHVUUTESI ESIIN OMASTA PERSOONASTASI!

 • ilMe Persoonallisuusanalyysi
  • Miten  vuorovaikutukseni ja luontaiset piirteeni näyttäytyvät muiden silmin?
  • Vuorovaikutuksen mukauttaminen erilaisten ihmisten kanssa
  • Miten hyödynnän tätä tietoa tulevaisuuden johtamisessani?
 • Palaute erilaiselle / samanlaiselle

Jatkuva, proaktiivinen työn kehittäminen

 • Työn kehittäminen on systeemi ei temppu: näillä periaatteilla onnistut
 • Sinun tilanteeseesi sopivan mallin valitseminen
 • Näin valmennat henkilöstösi kehittämään työtään

Onko kaikista oma-aloitteisiksi työntekijöiksi?

 • Mitä teet, kun asiat eivät mene käytäntöön?
 • Sparrausta haasteellisiin tilanteisiin

”Kiitos paljon, antoisa koulutus ja todellakin ajan ja panostuksen arvoinen. Laittoi miettimään.” Ville, valmennuksen osallistuja

Zealan Metodi

Johtajuus on kuin kolmijalkainen jakkara.

Jos yhden jaloista poistaa, se ei toimi. Jos istuinosan poistaa, jakkaraa ei ole olemassa.

Zealan Metodi

Johtajuuden sisään mahtuu suunnaton keinovalikoima ja monia hyviä tapoja ja menetelmiä tarttua eri tilanteisiin. Mitä tietoisempi johtaja on omista valinnoistaan ja menetelmistään, sitä johdonmukaisempaa ja ammattimaisempaa ihmisten johtaminen on.

Tässä valmennuksessa autetaan esimiestä tekemään omasta jakkarastaan vahva ja tasapainoinen käsittelemällä jakkaran kaikkia osa-alueita.

Lopussa kysymys kuuluu: haluatko istua tälle jakkaralle?

Teoriapohjana uudistuva organisaatio

Valmennuksessa rakennetaan  teille vahva valmentava, jatkuvaan uudistumiseen perustuva johtamiskulttuuri

Valmentavan johtajan tehtävä on rakentaa työpaikalle ympäristö, joka mahdollistaa hyvän vuorovaikutuksen johdon, esimiesten ja henkilökunnan välillä:
Vahva valmentava, vuorovaikutteinen toimintatapa mahdollistaa työpaikalle henkisen tilan, jossa ihmiset haluavat uudistaa toimintaa itseohjautuvasti.

Uudistuva organisaatio

 

Valmentavaan johtamiskulttuuriin tullaan aina "nollan" kautta, jolloin ensin on luotava yhteisöön riittävä yhteinen todellisuus, mikä on vastuualueen perustehtävä, tavoitteet ja toimintatavat.

Vallankäytön kulttuurissa  johtaminen perustuu eriasteisiin alistussuhteisiin. Myös vallankäytön kulttuurissa voidaan päästä jonkinasteisiin tuloksiin, mutta johtajuuden perustuessa vallankäyttöön, hukataan valtavasti henkilöstön potentiaalia ja saadaan aikaan turhautumista.

Puuhastelun kulttuurissa taas tavoitteet ovat hukassa ja tekeminen on nimensä mukaisesti puuhastelevaa.  Tulipalojen sammuttelukulttuurissa vallitsee jatkuva kiire, jossa toiminta ohjautuu kyseisessä hetkessä eteen tuleviin tehtäviin ja työpaikan henkilöstö kokee yleensä vähäistä hallinnan tunnetta työtehtävistään ja omasta kehittymisestään.

Valmentavan johtamisen valmennusmatkan tavoitteena on tehdä näkyväksi vuorovaikutteinen, oppimista edistävä kulttuuri ja sen rakenteet.  Lopputulemana on henkilöstö, joka osaa ottaa vastuun omasta kehittymisestään ja kokeilee itseohjeutuvasti ja rohkeasti uusia toimintatapoja.

Hinta ja valmennusvaihtoehdot

Valmentava johtaminen on sekä menetelmä, ajattelutapa että  itseohjautuvan työyhteisön kulttuurin juuri.

On tilanteita, jolloin valmentajuutta tarvitsee herätellä tai  alustaa, ja on myös tilanteita, jolloin on tarvetta vaikuttaa syvällisemmin koko esimieskunnan ajattelutapaan.

Valmentava johtaminen hinnoittelu

Haluatko opiskella valmentavaa johtamista itsenäisesti?

Silloin oikea vaihtoehto on verkkovalmennus. Tutustu Näin saat kaikki osallistumaan-verkkovalmennukseen tästä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin rakennetaan juuri teille sopiva kokonaisuus.

Voit myös varata tapaamisajan kalenteristani, niin pohditaan yhdessä, millainen valmennus olisi teille paras.

Valmentajasi

Zealanin päävalmentajana on  Anne Nurminen, jolla on taustalla 15 vuoden kokemus työelämän  muutosten  parissa erilaisissa organisaatioissa.

Varaa tapaamisaika tai kysy lisää: lähetä viesti tai soita puh. 0400 530 760.