PÄIVITÄ JOHTAMISKULTTUURINNE VASTAAMAAN TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN TARPEITA

4–6 kuukauden tavoitteellinen valmennusprosessi johdolle, esimiehille ja henkilöstölle.

Aika viedä uusi strategia tai toimintatapa käytäntöön, mutta miten johtaa muutos tuloksellisesti läpi koko organisaation? Liiketoimintayksikön toimintatapa vaatii ravistelua, uudet tavoitteet painavat päälle, mutta seuraako henkilöstö perässä?
Tuemme   ja valmennamme organisaation ylintä johtoa ja esimiehiä johtamaan haluttua muutosta tuloksellisesti.

Tämän prosessin jälkeen  teillä on syvällinen ymmärrys, miten henkilöstönne ja esimiehet saadaan tuomaan esiin parhaimpansa stressaantumatta ympäristössä, joka uudistuu jatkuvasti. Tulokselliset muutosjohtamisen taidot vaativat harjoittelua, henkilökohtaisia oivalluksia, sopivia johtamisen työkaluja ja taitoa johtaa ihmisten ajattelun uudistumista.

Vähäpätöisin seikka onnistumisten kannalta ei ole toki se, että myös johtaja voi itse hyvin, niin henkisesti kuin fyysisesti.

Tulokselliseen muutokseen –valmennuksen lopputuloksena johtajilla ja esimiehillä on paremmat valmiudet luotsata yritystä menestyksekkäästi uuteen suuntaan koko henkilöstö tukena. Valmennuksen tavoitteena on kehittää vuorovaikutteinen ja valmentava kulttuuri työyhteisöön. Se näkyy organisaatiollesi tehokkaampana työskentelynä ja kustannussäästöinä.

Valmennus auttaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

Strategia muuttuu, mutta valmiudet muutoksen johtamiseen eivät ole kunnossa.
Valmennusprosessin aikana osallistujat oppivat teorian, oman ajattelun ja työskentelynsä kautta johtamaan muutosta tuloksellisesti.

Organisaatiouudistus muuttaa tekemisen tavoitetilan. Henkilöstö ei kuitenkaan pysy perässä – johdon tahti on liian nopea.
Valmennusprosessin jälkeen johto ja keskijohto ymmärtävät paremmin henkilöstöä. Taidot muutoksen johtamiseen karttuvat ja näin myös henkilöstö saadaan sitoutettua yhteisiin tavoitteisiin. Jos henkilöstö ei pysy perässä, työ muuttuu suorittamiseksi. Se alentaa työn mielekkyyttä, näkyy tehottomuutena ja turhina sairauspoissaoloina.

Ongelmia johtoryhmässä? Johto ei viesti yhtenäisesti eteenpäin, ja syvällisempi ymmärrys muutoksen johtamisesta puuttuu.
Valmennuksen aikana johtoryhmälle muodostuu yhtenäinen tapa viestiä ja johtaa organisaatio kohti haluttua tavoitetta. Yhtenäinen viestin lisäksi johto löytää yhtenäisen toiminta- ja ajattelutavan – samalla muutosjohtamisen taidot paranevat. Näin organisaatio saavuttaa halutut tavoitteet nopeammin, kun koko porukan suunta on sama.

Työkulttuurista puuttuu oma-aloitteisuus ja henkilöstö näkee muutoksen peikkona.
Ei riitä, että henkilöstö suorittaa työtään vain käsketysti. Menestyvä organisaatio tarvitsee koko henkilöstön ajattelu- ja ideointipanokset käyttöönsä. Valmennuksen tuloksena organisaatioon kehittyy valmentavan johtamisen kulttuuri – malli, joka tehostaa työn tekemistä ja lisää innovaatioita.

Jatkuva muutos ja uudistumisen tarve on selvä, mutta henkilöstö ja esimiehet kokevat sen uuvuttavana.
Valmennuksen tavoitteena on sisäistää muutos kiinteäksi osaksi omaa toimenkuvaa. Näin jatkuvassa muutoksessa eläminen ei tarkoitakaan enää stressiä ja paineita. Muutoksesta tulee positiivinen osa esimiesten ja henkilöstön jokapäiväistä työtä.

Valmennuksen lopputuloksena

 • Johtoryhmällä on selkeä, yhtenäinen viesti ja toimintatapa muutoksen johtamiseen
 • Esimiehet saavat käytännön työkaluja henkilöstön johtamiseen, muutoksesta tulee positiivinen osa jokapäiväistä tekemistä
 • Työntekijät kehittävät oma-aloitteisesti toimintatapojaan, ottavat vahvemmin vastuun omasta kehittymisestään ja työmotivaatio kasvaa
 • Organisaatiolle kertyy mitattavia säästöjä, kun toiminta tehostuu

Näin valmennus toteutetaan

Tämä valmennus suunnitellaan aina organisaatiosi lähtötilan ja haluttujen tavoitteiden pohjalta.

Pohja onnistuneelle prosessille rakennetaan etsimällä yhdessä vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on nykytila? Mitkä ovat ongelmat?
 • Millaisia tuloksia organisaatiosi haluaa saada?
 • Millaisia muutoksia halutaan ihmisten käyttäytymiseen ja työskentelyyn?
 • Millaisilla mittareilla tavoitteiden toteutumista seurataan?

Tavoitteen rakentamisen perusteella käynnistämme tarvittavat osallistujien ja organisaation mittaukset ja testaukset.

Valmennusprosessi muodostuu tavoitteiden ja lähtötilanteen mukaan, normaalisti työskentelymme sisältää mm.

 • valmennusta ryhmässä
 • valmennettavien omaa työskentelyä ja asioiden kokeilemista omassa työssä
 • henkilökohtaista business coachingia sitä tarvitseville

Valmennusprosessi toteutetaan aina tilaajan kanssa yhdessä suunnitellen.

Valmennus kiinteään hintaan tai tuloksiin perustuen

Kiinteähintainen valmennusprosessi laskutetaan tarvittavien valmennusjaksojen mukaan. Tyypillisesti prosessi sisältää 6-12 valmennusjaksoa.

Tulospohjaisessa laskutuksessa sovitaan yhteiset, rahalliset mittarit sekä tavoitteet joihin tilaaja ja Zealan sitoutuvat. Lopullinen palkkio muodostuu saavutettujen tulosten perusteella.

Valmennukset pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, mutta toiminta myös muualla Suomessa onnistuu mainiosti.

Kokemus muutoksesta

Zealanin päävalmentajana on Anne Nurminen, jolla on taustalla 15 vuoden kokemus työelämän muutosten parissa erilaisissa organisaatioissa. Sovi aika alkukartoitukselle tai kysy lisää: lähetä viesti tai soita puh. 0400 530 760.