JOhtamiskulttuurin päivittäminen 2020-luvun tarpeisiin

Mitä, jos saisitte enemmän aikaan, samassa ajassa vähemmällä stressillä? Päivitä johtamiskulttuurinne vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita ja tee samalla ihmisistänne innostuneita ja motivoituneita työhönsä.

Mikä johtamiskulttuurin muutos?

Ihmiset puhuvat paljon työelämän lisääntyneestä epävarmuudesta. Tämän on kuitenkin asia, jota ei voida palauttaa takaisin, vaan nyt on aika opetella uusi ajattelumalli työstä. Työelämässä ei enää ole tarjolla yhtä paljon ennakoitavuutta ja turvallisuutta luovia pysyväisluonteisia rakenteita kuin menneinä vuosikymmeninä. Sen sijaan kyky itse hallita omaa työtä, työn tekemisen tapaa, työuraa ja suhdetta työhön on keskeinen edellytys sille, että ihminen selviytyy nykytyöelämässä.

Olen miettinyt, miten rakentaisin valmennusohjelman, jossa henkilöstö oppisi nykyaikaiset, työelämässä tarvittavat taidot, mutta olen tullut siihen tulokseen, että ilman uudistuvaa johtamiskultturia työntekijät eivät pysty omaksumaan tai hyödyntämään tarvittavia työelämätaitoja. Näiden taitojen pävittäminen on lähimmän esimiehen tehtävä yhdessä meidän kehittämisen ammattilaisten kanssa.

 

Ota yhteyttä, niin autan sinut alkuun.

Johtamiskulttuurivalmennus on systemaattisesti vaihe vaiheelta etenevä valmennusprosessi, jolla johdatan jokaisen osallistujan johtamaan uudistumista ja henkilöstön oppimista.

”Tämä prosessi vaikutti sekä omaan että esimieskuntamme ajattelutapaan johtajuudesta. Ymmärrän nyt itsekin selkeämmin, miten henkilöstön hyvinvointi työssä ja taloudellinen tuloksemme ovat yhteydessä toisiinsa. Seuraamalla määrittämäämme tavoitetilaan liittyviä tekijöitä arjessa, pystyn myös ennakoimaan tuloskehitystämme paremmin kuin ennen.”

Liiketoimintajohtaja, organisaation liikevaihto 20M€

Tämän prosessin aikana saadaan organisaationne esimiehet

 • Toimimaan yhdessä sovittujen johtamisen periaatteiden mukaanàsaavutetaan johdonmukainen ja ennakoitava johtamistapa esimiehestä riippumatta.
 • Johdetaan systemaattisesti teillä meneillään oleva muutos vaiheittain alusta loppuun
 • Esimiehet saavat henkilökohtaiset työkalut oman vastuualueen johtamiseen jatkuvan muutoksen keskellä

Saatte lopputuloksena johtamiskulttuurin ja yhtenäisen johtamisen toimintatavan, joka antaa työntekijöille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja luovuuttaan, sekä samalla palvelevat asiakkaita ja tuottavat tulosta.

Olen valmentanut ja johtanut vastaavan muutosprosessin läpi kymmenissä eri organisaatioissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tästä kokemuksesta on muotoutunut selkeä vaiheittainen malli johtamiskulttuurin uudistamiseen.

Ota yhteyttä, niin autan sinut alkuun.

Miten suuria muutoksia tehdään? Etene vaihe vaiheelta, systemaattisesti, antamatta periksi heikolla hetkellä

"Erityisen hyvää oli valmennuksen käytännönläheiset teemat ja harjoitukset. Valmennus herätti minussa paljon uusia ajatuksia johtajuudesta ja itsestäni johtajana. Materiaali on tosi hyvä ja siihen on ollut helppo palata."

Johtoryhmän jäsen, Julkinen sektori

Koko prosessi kestää n. 4-6 kuukautta riippuen lähtötilanteestanne. Valmennus koostuu yhteisistä tapaamisista ryhmässä (1 tapaaminen/vaihe), osallistujien henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä verkossa tehtävistä tehtävistä. Ryhmätapaamiset kestävät n. 2-4 tuntia kerrallaan ja tehtävät on suunniteltu siten, että varaamalla n. 15 minuuttia päivästäsi aiheelle, saavutatte loistavia tuloksia.

Johtamiskulttuurin uudistamisen etenee vaiheittain kohti yhdessä määrittelemäämme tavoitetilaa. Nämä kuusi vaihetta, jotka laitetaan käytäntöön tässä valmennuksessa, ovat:

 1. Rakenna tavoitetila ihmisten toiminnalle. Tässä vaiheessa määrittelet, millaista toimintaa, ajattelua ja yhteistyötä haluat henkilöstösi toteuttavan kun strategia tai tavoitteenne toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.
 2. Tee suunnitelma, millaisia vaiheita tavoitetilaan pääsemiseksi sinun tulee toteuttaa. Harjoittelemme suunnitelman tekemiseen takaperin suunnittelun tekniikan, joka auttaa johtamaan suurenkin ajattelun muutoksen läpi isossakin organisaatiossa.
 3. Ymmärrä osaamisen ja oppimisen ero. Opi, miten aikuinen ihminen oppii ja selvitä, missä vaiheessa oppimisen matkaa tavoitetilaan peilaten oman vastuualueesi henkilöstö on.
 4. Rakenna johtamisjärjestelmäsi oppimisen johtamisen varaan:
  1. Suorituksen johtaminen: millainen on toivottava perussuoritus. Tarkistetaan suorituksen johtamisen työkalut ja elementit.
  2. Ohjaa jokainen ymmärtämään, miksi toiminnan perusteet ovat sellaiset kuin ne nyt ovat. Harjoittele ja toteuta johtajuutta, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään omaa toimintaansa paremmin.
  3. Valmenna ihmiset ottamaan vastuuta: Tämä vaihe harjaannuttaa ihmiset toimimaan oma-aloitteisesti ja yhdessä
 5. Harjoittele hyödyntämään organisaatiosi koko potentiaali: Tunnista ihmisten persoonalliset ja yksilölliset vahvuudet. Opettele johtamaan henkilöstöäsi yksilöllisen tavoitteen avulla.
 6. Harjoitelkaa yhdessä ajattelun taito: Mitä paremmin jokainen ymmärtää sekä omat että työkaverin vahvuudet, sitä paremmin myös rakentava ja ideoita tuottava vuorovaikutuskulttuuri pääsee kukoistamaan. Tässä vaiheessa opit, miten johdatat henkilöstösi sellaiseen vuorovaikutuskulttuuriin, että ihmiset kokevat toistensa panoksen arvokkaana ja oppivat toisiltaan enemmän ja enemmän.

Nämä ovat isoja asioita ja olenkin huomannut, että kulttuurinmuutoksessa ajattelun uudistuminen ottaa aikaa: Jotta uudistetut ajattelumallit muuttuvat henkilöstön käyttäytymistä, niin prosessiin varataan noin 4-6kk jakso, jossa tapaamme säännöllisesti vähintään kolmen viikon välein. Suosimme lyhyitä tapaamisia useammin kuin pitkiä seminaareja harvemmin.

Johtajan pesti on yksinäinen

Päätösväsymys. Epävarmuus. Henkiset paineet. Nämä lienevät tuttuja ainakin jollain tasolla kaikille johtajille. Jos omia ajatuksia ja kokemuksia ei pääse purkamaan, pallottelemaan, peilaamaan kenenkään kanssa, jaksaminen heikkenee, tasapaino järkkyy.

Osa valmennusta ovat henkilökohtaiset business coaching -keskustelut, joissa coachin tärkein tehtävä on toimia pallotteluseinänä, kuuntelijana. Coach tarjoaa ammattilaisen näkökulman, kyselee, ymmärtää, antaa tilaa oivalluksille. Ei arvostele, ei etsi virheitä.

”Minulla ei ole koskaan ollut näin selkeää suunnitelmaa ihmisten johtamiselle.”

Valmennuksen osallistuja

Valmennuksessa edistyt kolmella tasolla samaan aikaan:

 1. Johtamisen taitojen kehittyminen (ryhmävalmennus)
 2. Osallistujan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen (yksilöllinen verkkovalmennus)
 3. Organisaationne strategian ja tavoitteiden edistäminen (kaikki valmennuksen asiat laitetaan heti käyttöön strategian kautta)

Johtamiskulttuurihankkeidemme Nettosuositteluindeksi Net Promoter Score on 83,5. Tämä on selkeästi alan keskiarvoa korkeampi tulos. Lue lisää.

Ota yhteyttä, niin autan sinut alkuun.

voit saavuttaa paljon, jos uskallat heittäytyä oppimaan

“Ei mikään perinteinen valmentajameininki. Anne perustelee asiat ja välittää aidosti siitä, mitä tehdään ja millaisia tuloksia tavoitellaan.”

Heikki Ojansuu, verkkopäällikkö, Vantaan energia Oy

Tämän prosessin jälkeen teillä on syvällinen ymmärrys, miten henkilöstönne ja esimiehet saadaan tuomaan esiin parhaimpansa stressaantumatta ympäristössä, joka uudistuu jatkuvasti. Tulokselliset muutosjohtamisen taidot vaativat harjoittelua, henkilökohtaisia oivalluksia, sopivia johtamisen työkaluja ja taitoa johtaa ihmisten ajattelun uudistumista.

Vähäpätöisin seikka onnistumisten kannalta ei ole toki se, että myös johtaja voi itse hyvin, niin henkisesti kuin fyysisesti.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää, miten pääsette heti alkuun.

 

Kenelle tämä VALMENNUS ei sovi?

-       Olet tehnyt johtamistyötä jo vuosikymmeniä ja mielestäsi tiedät jo, miten tulee toimia useiden samaan aikaan etenevien uudistusten keskellä.

-       Et ole valmis muuttamaan omaa käsitystäsi työstä tai johtajuudesta.

-       Organisaatiosi toimii saumattomasti yhteen ja henkilöstösi toimii odotustesi mukaan

-       Henkilöstösi on oma-aloitteista ja tuo sinulle ideoita työn ja työn kehittämisen tavoista säännöllisesti. Lisäksi teillä on jo olemassa systeemi, miten hyödynnätte nämä ideat.

-       Teillä on systeemi, miten henkilöstön ajatukset ja ideat saadaan käyttöön.

-       Teillä on yhteinen näkemys, miten ihmisiä johdetaan oppimaan tulevaisuudessa tarvittavat, menestymisen kannalta ratkaisevat työelämätaidot.

Ota yhteyttä, niin autan sinut alkuun.

USEIMMIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Olemme käyneet useita valmennusohjelmia. Lopputulos on, että esimiehet muistavat kivat päivät ja hyvän fiiliksen, mutta arjessa ei tapahdu mitään muutoksia. Miten välttyisin tältä asialta nyt?

Tämä valmennus on suunniteltu siten, että kokonaisuus koostuu sekä ryhmätapaamisista että henkilökohtaisista ohjauksista. Prosessiin osallistuvat esimiehet saavat henkilökohtaista ohjausta valmentajalta oman vastuualueensa haasteisiin aina kun sitä tarvitsevat. Valmennuksessa myös jokainen osallistuja asettaa itselleen omat, yksilölliset tavoitteet prosessin ajaksi. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan prosessin aikana ja niiden toteuttamiseen saa suunnitelman ja apua aina kun sitä tarvitsee.

On niin kova kiire, ettemme ehdi panostaa näin laajaan muutokseen.

Valmennustapaamiset ovat lyhyitä, yleensä maksimissaan neljän tunnin mittaisia. Vaikka käsittelemme uuttakin asiaa, tehtävät on suunniteltu niin, että ne auttavat selkiyttämään työtä ja vähentämään työmäärää. Monet osallistujat kertovat, että valmennuksen jälkeen aikaa ”ihmettelylle” yhdessä henkilöstön kanssa on alkanut jäädä enemmän.

Toki muutoksen tekeminen vaatii myös aikaa ja panostamista, jotta saat aikaan näkyviä tuloksia. Olen suunnitellut valmennuksen tehtävät niin, että jos käytät aikaa 15 minuuttia päivässä, niin saat kaikki tarvittavat asiat tehtyä tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä voisit tehdä 15 minuuttia vähemmän, jotta saisit tämän ajan johtamiskulttuurin kehittämiselle?

En usko, että voimme saada aikaan näkyviä tuloksia. Voitko perustella miten se olisi mahdollista?

Ymmärrän, että johtamiskulttuurin muuttaminen kuulostaa todella isolta ja epämääräiseltä jutulta. Kuitenkin kyse on hyvin tavanomaisista arjen asioista, joista tulee olla tietoisempi. Prosessin alussa asetamme tavoitetilan, eli määrittelemme missä haluamme nähdä muutoksia, kun olemme riittävän pitkällä muutoksen kanssa. Tähän tavoitetilaan tehdään myös yksityiskohtainen suunnitelma, jota pystyt seuraamaan vaihe vaiheelta. Vertaamalla organisaatiosi ihmisten toimintatapaa vaiheittaisen suunnitelmamme asioihin, tiedät heti, missä mennään ja mitä tuloksia on saavutettu. Voi myös käydä niin, että lopullista tavoitetilaa ei vielä prosessin aikana saavuteta kokonaan, mutta vaiheittainen suunnitelma kertoo, miten olette edistyneet ja mitä tulee tehdä seuraavaksi.

Miksi ostaisin tämän, muitakin on tarjolla?

Asiakaspalautteen mukaan meidän vahvuutemme on selkeä näkemys, millaisella lähestymiskulmalla kannattaa lähestyä juuri teidän tapaustanne ja mistä tulee aloittaa. Johtaminen on hyvin monimutkainen ja välillä ristiriitainenkin ilmiö. Moni haluaa selkeyttä ja yksinkertaisia totuuksia, mutta kannattaa muistaa, että yhtä oikeaa ratkaisua tai menetelmää ei ole. Me ymmärrämme myös tämän ja lähestymiskulmamme onkin hyvin poikkitieteellinen: Autamme seuraavalle askeleelle juuri siitä kohtaa, missä nyt olette matkalla.

Asiakkaamme ovat valmiita suosittelemaan johtamiskulttuurin uudistamisen prosessia kanssamme, nettosuositteluindeksimme on 83,5.

En usko, että meidän organisaatiomme on valmis tekemään niin isoa muutosta, kuin mitä tarvitsisimme.

Lähes 15 v kulttuurin muutoshankkeita tehneenä on minulle syntynyt tilastollinen käsitys tästä asiasta. Kun teemme systemaattisesti työtä asian eteen niin on totta, että 10-15% henkilöstöstä ei pysty muuttamaan ajatteluaan. Tähän kannattaa varautua. Mutta luku ei myöskään ole yhtään suurempi. Mikäli luku on suurempi, ei muutostyö ole vielä valmis ja prosessi on kesken. Tyypillisessä tilanteessa muutosta vetää 10-15% erittäin innokkaita henkilöitä ja kun he onnistuvat loput 70-80% seuraavat.

Meillä on myös ammattitaitoa auttaa sellaista henkilöä eteenpäin ja voimaan hyvin, joka ei pysty muuttamaa omaa ajatusmallia työstään. Tämä työ kuuluu yhteistyöhömme ja lupaan, ettet jää asian kanssa yksin.

Uskallanko ostaa / lähteä mukaan?

Mikäli et ole tyytyväinen prosessin laatuun, potkit valmentajamme pihalle ja kokeilet jotain muuta.

Valmennusprosessillamme on aina takuu: Jos ette ole tyytyväisiä valmennuksen laatuun, saatte rahanne takaisin.

Ota yhteyttä, niin autan sinut alkuun.

Valmentajasi

Zealanin päävalmentajana on  Anne Nurminen, jolla on taustalla 15 vuoden kokemus työelämän  muutosten  parissa erilaisissa organisaatioissa.

Varaa tapaamisaika tai kysy lisää: lähetä viesti tai soita puh. 0400 530 760.