ZEALANIN ASIANTUNTIJATIIMI

Toimintamme perustuu nykyaikaiseen asiantuntijaverkostoon.  Tavoitteesi ja tilanteesi määrittävät juuri teitä palvelevan asiantuntijatiimin kokoonpanon.
 

Anne Nurminen

Erikoisosaaminen

 • Johtoryhmätyöskentely
 • Johtamiskulttuurin uudistaminen
 • Tulevaisuuden työelämätaidot ja niiden johtaminen

Anne Nurminen

Zealan Oy:n toimitusjohtaja, yrittäjä ja päävalmentaja

Olen tehnyt esimiesten ja henkilöstön kehittämisen parissa
töitä jo yli 15 vuoden ajan. Johtamiskulttuurien uudistaminen
ja muutosprojektien johtaminen ovat ydinosaamistani. Käytännön
kokemuksen lisäksi vankan pohjan osaamiselleni tuo
Upseerin tutkinto Maanpuolustuskorkeakoulusta 2001 sekä
ammattisotilaan tehtävät ja aliupseerikoulun johtamisopin
opettajan tehtävät Puolustusvoimissa.

Olen ammatillisen aikuiskoulutuksen monipuolinen osaaja,
näyttötutkintomestari ja valmistun pian myös ammatilliseksi
opettajaksi. Business Coaching -koulutukseni takaa, että jokainen
ohjauskerta kanssani vie sinua jättiharppauksen kohti tavoitteitasi.

Etsin aina tuoreinta tietoa ja uusia tapoja ratkaista vanhoja
ongelmia. Tämä näkyy myös tavassani kehittää johtamista.
Kun liiketoimintaympäristö muuttuu, myös organisaation on
muututtava – mieluiten nopeasti. Puhun uudistavan johtamisen
puolesta. Uudistava johtaja auttaa henkilöstöään saamaan
energiaa jatkuvasta oppimisesta ja luo vuorovaikutusympäristön,
jossa jokaisen ihmisen ammattitaito, oppiminen, persoonallisuus
sekä ideat työn parantamiseksi otetaan täysillä
käyttöön. Uudistava johtaja johtaa ihmistensä ajattelua suorittamisen
sijaan ja saa näin aikaan pysyviä tuloksia.

Asiakkaani kiittävät minua positiivisesta ilmapiiristä vaikeissakin
tilanteissa, luutuneiden käsitysten kyseenalaistamisesta ja
asioiden näkyväksi tekemistä uusista suunnista. Kestävyysurheilutaustan
omaavana olen yleensä se, joka sekä avaa ladun
että myös taivaltaa kohti tavoitetta väsymättä niin kauan kuin
on tarvis.

 
Markus Lustig

Erikoisosaaminen

 • Työympäristöongelmien ratkaisu
 • Riitojen ja konfliktien selvittely työyhteisöissä
 • Puheeksi ottamisen taidot

Markus Lustig

Työympäristöongelmien ja henkilöstöriskien asiantuntija

Olen ollut ulkopuolisena asiantuntijana selvittämässä noin 150 vaikeaa työympäristöriitaa ja vaikeaa konfliktitilannetta vuodesta 2012 lähtien. Toimeksiantajat ovat olleet kuntia ja kaupunkeja, pörssiyhtiöitä ja monikansallisia konserneja, sekä säätiöitä ja yhdistyksiä. Opiskelen parhaillaan turvallisuusjohtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja MBA:ta Laurea-ammattikorkeakoulussa. Koulutan seminaareissa konfliktitilanteiden hallintaa, niiden selvittämistä sekä vaikeiden esimiestilanteiden käsittelemistä. Lisäksi olen tarvittaessa itse selvittämässä ja tukemassa vaikeiden riitatilanteiden selvittämistä asiakasyrityksissä.

Nautin kädet savessa tekemisestä ja olen työotteeltani omistautuva ja reipasotteinen. Tällainen ote on edukseen ongelmien selvittelytyössä. Minun työni ei lopu silloin kun mahdollinen ongelmatilanne ratkeaa – sillä vähintään yhtä tärkeää on tilanteen jälkipuinti ja vahinkojen korjaaminen.

Työympäristöongelmat, kuten vaikeasti selviävät työpaikkakiusaamistapaukset, toistuvat häirintäilmoitukset ja puutteet yrityksen johtamis- ja työkulttuurissa ja niiden selvittäminen vaativat työyhteisöltä selkeitä prosesseja ja käytännön toimia. Johdon tulee oppia kuulemaan organisaation hiljaisia signaaleja. Silti monet työympäristön ongelmat tulevat esimiehelle ja henkilöstöjohdolle täytenä yllätyksenä.

Passiivisuus ja ”koittakaa selvittää keskenänne” -viestit eivät palvele työyhteisöä sen tavoitteissa. Vaikeat olosuhteet työympäristössä aiheuttavat aina työtehon heikkenemistä, joka tuottaa lisää kuluja yhteisölle. Kokemukseni mukaan näissä tiilanteissa apua ongelmien selvittelyyn kannattaa pyytää heti, näin työyhteisö oireilee mahdollisimman vähän.

 
Marko Pajula

Erikoisosaaminen

 • Palveluiden kaupallistaminen
 • Johtamisen sparraus ja vuokrajohtajuus
 • Henkilövalinnat ja PBA-persoonallisuus testaus

Marko Pajula

Haastavien tilanteiden erikoismies

Minulla on yli 20 vuoden kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta ja sen kehittämisestä. Kun vastasin palveluista johtoryhmätasolla, oivalsin jotain tärkeää: organisaatio voi menestyä vain silloin, kun sen eri toimintojen välinen yhteistyö on tehokasta ja perustuu luottamukseen.

Olen tehokas ongelmanratkaisija, joten saan asioita aikaiseksi nopealla aikataululla. Parhaimmillani olen erittäin haasteellisissa tilanteissa. Sen vuoksi minua pyydetäänkin usein avuksi yrityksiin, kun tapetilla on esimerkiksi johtamisongelmia, tuloksekkaan toiminnan tukeminen vähillä resursseilla tai ihmisten toimintatapoihin liittyviä haasteita.

Vankan pohjan työskentelylleni antavat kauppatieteiden maisterin tutkinto sekä ulkomailla suoritettu johtamisen koulutus.

 
Tarja Kupias

Erikoisosaaminen

 • Mielen voimavarojen sparraaminen
 • Henkisen suorituskyvyn maksimointi
 • Hypnoosiohjaus

Tarja Kupias

Mentaalivalmentaja, hypnoosi- ja rentoutusohjaaja

Mitä kaikkea sinä saisit aikaan täysin rennossa ja keskittyneessä olotilassa? Kiinnostuin mielen voimasta lähes kymmenen vuotta sitten. Selkeillä, mielen toimintaa tukevilla tavoitteilla, myönteisellä ajattelulla ja rentoutumisen taidoilla ihminen saa käyttöönsä uskomattomia voimavaroja. Myös rentoutuminen fysiologisena ilmiönä on minusta kiinnostava, sillä rentoutumisen taitojen kasvaessa esimerkiksi vuorovaikutuksen laatu ja havainnointikyky johtamistilanteissa paranevat.

Käyttämäni menetelmät lähtevät yksilötasolta. Kun yksilö voi hyvin, voi työyhteisökin hyvin. Käytän erilaisia tekniikoita valmennuksissani, kuten Goal Mappingia, hypnoosia ja rentoutusta.

Taustaltani olen musiikkituottaja, äänittäjä ja säveltäjä. Olen aina ollut tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja ratkonut ongelmia, jotka liittyvät heidän omaan ajatusmaailmaansa, esimerkiksi epäonnistumisen pelkoon. Laulajien tsemppaaminen studiossa on yksi jokapäiväisimmistä haasteistani. Omassa äänitysstudiossani valmistuvat niin musiikkituotteet kuin erilaiset mielen hallintaan liittyvät äänitteetkin. Äänitteiden avulla jokainen voi kotioloissa tsempata itse itseään. Zealanin rentoutusmenetelmä johtajille on yksi esimerkki äänitteistä, joilla voit opetella mielehallinnan tekniikoita itseksesi.

 
Olof Sköld

Erikoisosaaminen

 • Operativ försäljningsledning
 • Säljträning,
 • Call Center Management

Olof Sköld

Jos haluat toteuttaa Zealanin valmennuksen organisaatiossasi paikallisesti omalla tunnekielellä muissa pohjoismaissa, se onnistuu loistavasti!

Olemme tehneet Ollen kanssa yhteistyötä jo vuodesta 2008.

Utbildar på svenska, engelska & norska

Kunduppdrag i ett urval

Volvo, Nordea, AstraZeneca, Abba Seafood, Ericsson, SEB, Stena Line, Carlsberg, SvD, Verdens Gang, Mekonomen, Niscayah, Länsförsäkringar, Procordia

Uppdragsformer i ett urval

Operativ försäljningsledning, Säljträning, Call Center Management, Förändringsprocesser, Management Consulting, Retorik, Key Account Management, Föreläsningar, Coaching, Train the Trainer, Kundservice, support och Helpdesk

Innan Ambio

Grundade Ambio i oktober 2002 Vendator: Konsult/KAM 2001-2002 Trygg Hansa och SEB: 1994-2001: arbetat med kundservice, innesälj, personlig försäljning, grupp- och linjechefsjobb samt projektledning