viritä johtoryhmäsi huippukuntoon ja kasvata tulosta! 

Mitä, jos organisaatiosi saisi  enemmän aikaan, vähemmässä ajassa, pienemmällä stressillä?  Valmennamme johtoryhmänne  uudistamaan toimintaanne nopeissakin tilanteissa: pystymme todentamaan kehittämisen  tuloksellisuuden tieteellisesti todistetuilla mittareilla, joten annamme valmennusohjelmillemme täyden tulostakuun.

Artikkelit

Business Coachingin eettinen ohjeisto

 Koulutettuna Business coachina olen sitoutunut noudattamaan Suomen Coachingyhdistyksen eettisiä ohjeita. Tutustu sinäkin tähän ohjeistoon, niin tiedät, millaiseen toimintatapaan ja arvoihin ammattimainen coachingtyö meitä velvoittaa.
Lue artikkeli

Huipputason NPS -lukumme kertoo Zealanin valmennusten erinomaisesta laadusta

 Käytämme Zealanin valmennuksissa asiakastyytyväisyyden mittaamiseen kansainvälisesti tunnettua ja laajasti käytettyä nettosuositteluindeksiä, eli NPS-mittaria (Net Promoter Score). NPS on asiakaskokemuksen mittaustapa, jossa suosittelijoiden määrästä vähennetään ei-suosittelijoiden määrä, ja jäljelle jää NPS-luku. Tämä luku kertoo käytännössä sen, kuinka suuri osa asiakkaistamme suosittelisi Zealanin valmennusta vielä senkin jälkeen, kun suosittelijoista on vähennetty ne, jotka eivät suosittele. Zealanin NPS on huimasti yleistä tasoa ja oman alamme keskiarvoa korkeammalla!
Lue artikkeli

MIkä estää esimiestä puuttumasta työpaikan ristiriitatilanteeseen?

 Ristiriidat ja konfliktit ovat osa työpaikan arkea varsinkin silloin, kun puuttumiskynnys esimiehen mielestä hankalaan (ihmisiin liittyvään) tilanteeseen on korkealla. Ristiriitojen ratkaisemiseen on teknisesti olemassa selkeät sapluunat ja mallit, jotka suurin osa esimiehistä kyllä tietää. Miksi silti emme aina puutu, vaikka näemme mitä tilanteesta on kehkeytymässä? Kirjoitin itselleni yhteenvetoa tulevan valmennuspäivänpäivän tärkeimmistä pointeista ja ajattelin, että muutamasta ajatuksesta voisi olla hyötyä myös sinulle.
Lue artikkeli

Yksilöllisillä tavoitteilla vauhtia muutokseen

 Ahdistavatko henkilökohtaiset tulostavoitteet henkilöstöänne? Jättääkö tiimin tavoite liikaa tekemisen väljyyttä niille, joiden suoritus tarvitsisi ryhtiliikettä? Muutoksen keskellä tavoitteiden näyttämä suunta korostuu: Selkeä, yksilöity ja innostava tavoite on kuin majakka mysrkyssä, joka auttaa suuntaamaan tekemisen innostavasti oikeaan suuntaan.
Lue artikkeli

Riidasta toiseen - kun konfliktit eivät ratkea sopimalla

 Työympäristössä käsitellään riitoja ja erilaisia konflikteja pahimmillaan päivittäin. Riidat ja riitojen selvittely maksavat arvokasta työaikaa ja heikentävät työn laatua sekä työtehoa laajalla ympäristössä. Mistä on kyse, miksi jotkut riitelevät enemmän ja herkemmin kuin toiset? Onko kyse itsellesi haasteellisesta käyttäytymismallista vai kenties mahdottomasta persoonasta?
Lue artikkeli

Palautuminen auttaa johtajaa menestymään

 Näin kesäloman kynnyksellä on syytä suunnata katse palautumiseen. Vaativissa työtehtävissä erinomainen suoriutuminen päivästä toiseen vaatii hyvää palautumiskykyä. Onnistuneessa palautumisessa kyse on taidosta – eli voit kehittyä taitavaksi palautujaksi, kun kiinnität huomiota tiettyihin asioihin. Hyvän palautumisen avain on riittävä nukkuminen. Palautumisen ja kuormittumisen suhdetta on helppo seurata juuri päivitetyn Firstbeat-hyvinvointianalyysin raportista. Tässä artikkelissa kerron esimerkkitapauksen avulla, mitä kannattaa huomioida, kun haluat optimoida palautumisen ja rasituksen suhdetta.
Lue artikkeli

Business coaching – hyötyä esimiehille tavoitteiden saavuttamiseen

 Coachingpalveluista on tässä työelämän tilanteessa monelle valtavasti hyötyä. Törmään kuitenkin usein mielikuvaan, että coachingissa joku ”ulkopuolinen tulee neuvomaan, miten meidän kuuluu omaa liiketoimintaamme tehdä”. Tästä syystä coaching jää monelta kokeilematta. Lue tästä, mitä business coaching on ja miten sinä voisit sen käytöstä hyötyä.
Lue artikkeli

Millaisessa toimintaympäristössä johdamme tulevaisuudessa?

 Tulevaisuudentutkijat ennustavat, että seuraavien 20 vuoden aikana työelämä muuttuu enemmän kuin viimeisten 300 vuoden aikana. Alasta riippumatta tuntuu olevan melkoinen myllerrys käynnissä ja vaatimuksia uusista toimintatavoista sataa oikealta tai vasemmalta. Välillä tuntuu, että näin asiantuntijanakin kokonaiskuva työelämän muutoksesta häviää, kun on tarve pysyä trendien perässä ja silti varmistaa kannattava liiketoiminta. Muutostahti on siis hurjempi kuin koskaan. Painetaanpa nyt hieman jarrua ja tarkastellaan tapahtuvaa työelämän muutosta isommasta perspektiivistä.
Lue artikkeli

MIllaiset persoonallisuuden piirteet auttavat sinua esimiehenä tulevaisuuden työelämässä?

 Me suomalaiset pidämme perinteisesti älykkyytenä matemaattis-loogisia ja analyyttisiä ominaisuuksia, mutta älykkyyttä on myös muunlaista. Ihmisen kykyä toimia älykkäästi erilaisissa tilanteissa ei voi selittää yhden yleisen älykkyyden avulla, vaan käytössä on useita eri tehtäviin erikoistuneita ja pitkälti toisistaan riippumattomia älykkyyksiä.
Lue artikkeli